Skip to content

PDF

 

VGD 2023

 • Ekipaget har fått startsignal. På väg till start använder ryttaren spöt med ett slag för att mana på hästen. Startar ritten och använder spöt 2 ggr till. VGD?
 • Mom 391 Otillåten hantering. Hela tävlingsområdet. 3.1 S3.2.1 Slag är en form av bestraffning. Spö får ej användas som bestraffning.  Mom 388 1.4 …på banan …någon form av bestraffning… domaren beslutar – Uteslutning – Ritten avbrytas – även avstängning enl mom 389. 1.4
 • Ett ekipage startar i kvalet till Sverigeponnyn. Ekipaget ligger på placering, men målsman till en annan ryttare informerar ÖD under klassen precis före prisutdelningen om att ryttaren ifråga, ridit Children-SM. I reglerna för Sverigeponnyn står att man då inte är startberättigad. VGD?
 • ÖD stryker resultatet/ekipaget vilket innebär att det blir en mindre placerad. VGD?
 • 389 Avstängning   1.2. Ryttare som startat i klass där ryttaren och/eller hästen inte är
 • startberättigad.  Blir eventuellt en mindre placerad??. Sverigeponnyn??
 • Hästens R-vaccination skulle varit gjord senast den 24/12. Veterinären är sjuk och kan inte komma förrän den 3/1. Hästägaren tycker detta går bra, ponnyn ska inte starta förrän den 14/1. VGD på tävlingsplatsen den 14/1?
 • Inte startberättigad – ej giltig vacc
 • Kom veterinären den 3/1? Vilken typ av vaccination?
 • I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Överskrids intervallet måste hästen grundvaccineras med A+B+C-vaccination
 •  
 • När hästen fått sin första grundvaccination (A) har den fortfarande startförbud. Intervallet fram till andra grundvaccinationen är 21–56 dagar. Hästens startförbuds hävs på den åttonde dagen efter genomförd B-vaccination, då kan den starta i tävling.
 •  
 • En felvaccinerad häst kommer till tävlingsplatsen där felet upptäcks. Enligt regeln måste hästen omedelbart lämna tävlingsplatsen. Hästen har kommit långväga i lastbil med ett flertal andra hästar och kan inte flyttas förrän efter den 10 timmar långa tävlingsdagen. VGD?
 • Om det inte går att lösa så hästens väl och ve i först hand.
 • 1.       I en 130 avdelning A i bed 2 faser (A:0/A:0) ingår hindren 1-8, 9-13. Banbyggaren har beslutat att i avdelning B ska det vara 1-8 + 10 och 11. En ryttare som ridit tre hästar i avdelning A hoppar även nr 9, samt 10 och 11, felfritt.
 •  5-skiss
 • Vilket beslut gör du?
 • Om du som domare inte upptäckte felet utan får besked via walkie talkie från banpersonalen, hur tänker du då? Fortfarande fel och ska ge resultat
 • Om du utesluter ekipaget så händer följande; Hästägaren kommer upp i domartornet och kräver att ekipaget ska vara felfritt eftersom hindret inte var avflaggat. VGD?
 •  
 • 384.2 …..Hinder som inte ingår i klassen ska spärras på lämpligt sätt, helst med korslagda flaggor. Även om de korsade flaggorna inte finns på plats är det förbjudet att hoppa eller försöka hoppa ett uppbyggt hinder som inte ingår i klassen.
 •  
 • Angående avflaggning så ingår hindret i klassen(?) och behöver inte vara avflaggat (enl Anvisningar)
 •  
 • 2.       I en LD på framhoppningen vill mamman tvunget leda ekipaget. När ekipaget ska hoppa släpper mamman ponnyn så att ekipaget hoppar. Barnet har ingen kontroll på sin ponny. Efter hoppet fångar mamman in ponnyn igen och samma procedur upprepas ett par gånger. VGD?

 
389 2.6 Beslutad avstängning. Ryttare som rider okontrollerat och utgör en fara för sig själv,

sin häst och/eller omgivningen, så kallad farlig ridning. Se moment

175.4 och 388.1.5   — Mamman kan avvisad från framridning

 

3.       Vilken tolerans har vi på framhoppningen när det gäller spöhanteringen. Hur många ggr ska man få använda det?
Mom 391 3 om spöanvändning gäller hela tävlingsområdet. Slag ej tillåtet.
Jfr 3.1 spöanvändning på banan max 2 ggr.

 

4.       På en trestjärnig inomhus tävling i en 1,40 klass med 60–70 st anmälda så sker en händelse på framhoppningen vilket förvånade en del ryttare och övriga på plats. Framhoppningen i aktuell klass skedde i höger varv vilket innebar att oxern hoppades från insläppet / utgången till framhoppningen. Det aktuella ekipaget som är ärende för händelsen hade svårt att ta sig från utgången och ville inte alls hoppa oxern. Ryttaren var måttligt irriterad, men fick inte hästen till att hoppa utan ber sina hästskötare att vända på oxern så den hoppas mot utgången i stället. Sagt och gjort så vänder de på oxern och hästen hoppar, därefter vänder man oxern till rätta och framhoppningen för övriga är i höger varv. Den aktuella hästen upplevdes även allmänt stökig och flera ryttare inklusive medhjälpare fick flytta på sig då ryttaren inte alltid hade kontroll på hästen.

Vad gör du som ÖD? Vilka moment?389 2.6 Beslutad avstängning. Ryttare som rider okontrollerat och utgör en fara för sig själv,

sin häst och/eller omgivningen, så kallad farlig ridning

366 2.1 2.1. Ryttare får inte använda andra hinder eller hinderdelar för framhoppning än de som ställs till förfogande av tävlingsledningen. Om annat hindermaterial används medför det avstängning av ryttaren för klassen

 

5.       På en alltid välbesökt tävlingsplats arrangeras en två och trestjärnig tävling i tre dagar. Klasser från 90 cm och upp till 1,40 anordnas, mycket populära klasser och framför allt för ryttarna där utomhussäsongen stundar. Unghästarna skall ut och hoppa och kvalas. ÖD har fullt upp i att hålla koll på höjden på framhoppningen i den aktuella 1,20 klassen (bed A). Flertalet ryttare på framhoppningen ber hästskötarna att lägga upp hinder till 1,25 och 1,30.

Vad har ÖD för befogenheter enl. TR och vilka moment?

 

366 4.1. H: Hinder på framhoppningsbanan begränsas till klassens aktuella maxhöjd och maxlängd.

391  2.2 Barrering kan också betyda att medvetet förmå hästen att slå sig, antingen genom att bygga hinder för stort… ??

Automatisk avstängning (klass, klasser, meeting) om ÖD beslutat att det är barrering

 

6.       En stor fyr och femstjärnig tävling där mycket står på spel så används en vattengrav i klassen, höjden för klassen är på 1,45 och ett stort startfält. I väntan på start befinner sig ett ekipage på banan och rider runt vattengraven för att ”visa” hästen. Framför vattengraven stannar ryttaren och använder då spöet med tre till fyra slag diskret så klart nedanför schabraket men så snyggt att det inte uppmärksammas i domartornet då man använde ”rätt” hand. Det som ryttaren inte uppmärksammade är att vattengravsdomaren står på rätt sida och ser detta och även är angiven i propositionen.

Hur ska (bör) detta hanteras?

110 3 Om otillåten hantering av häst inträffar på tävlingsområdet under en tävling, uppmanas var och en att informera någon av de officiella funktionärerna om detta.
Då måste väl domare/ÖD reagera på detta.

Är det ”slag” 
enl mom 389. 1.4 så domaren beslutar om uteslut-avstängning-

 

7.       Startsignal ges i en ponnyklass, Msv B, kat D. Ponnyn ”brallar” till vid utsläppet och ryttaren trillar av. Ryttaren reser sig upp och är på väg att sätta sig upp igen, vad ska du göra som domare?
386 5. Inträffar en avfallning eller omkullridning på banan före start får ekipaget inte starta ritten. Veterinär, sjukvårdare, domare eller överdomare kan ge nytt starttillstånd efter kontroll

 

 

8.       En ponnyryttare får startsignal och rider mot start, fokuserad rider ryttaren an mot hindret och hoppar hinder nummer 7 som står bredvid hinder nummer 1. Vad blir ditt beslut?

Passerar startlinjen? 7 istället för nr 1 är fel väg. Utestlutning. Mom 384