Skip to content

Policy

Integritetspolicy och GPDR

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida.

Insamling av personuppgifter:

Vi kan komma att samla in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel genom kontaktformulär eller när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Dessa uppgifter kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan information som är relevant för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Användning av personuppgifter:

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att kommunicera med dig, tillhandahålla de tjänster du begärt och förbättra din användarupplevelse på vår hemsida. Vi kan även använda informationen för att skicka dig marknadsföringsmaterial eller informationsbrev, om du har gett ditt samtycke till detta.

Skydd av personuppgifter:

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig användning. Endast auktoriserade personer har tillgång till dina uppgifter och de behandlas enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.

Delning av personuppgifter:

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster. I vissa fall kan vi använda tredjepartsleverantörer för att underlätta vår verksamhet, men endast efter att ha säkerställt att de uppfyller våra integritetsstandarder.

Dina rättigheter:

Enligt tillämplig lag har du rätt att begära åtkomst till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Ändringar i integritetspolicyn:

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov och kommer att publicera ändringarna på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella ändringar.

Kontakta oss:

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar angående denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [kontaktuppgifter].

Genom att använda vår hemsida samtycker du till vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

Uppdaterad: 23-07-05

GDPR

General Data Protection Regulation är en lagstiftning som har implementerats för att skydda och reglera behandlingen av personuppgifter inom Europeiska unionen (EU). 

GDPR (General Data Protection Regulation) – Integritetspolicy

Vi respekterar och värnar om din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi efterlever GDPR (General Data Protection Regulation) för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att de behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Samtycke och ändamål:

Genom att besöka vår hemsida och tillhandahålla dina personuppgifter godkänner du att vi behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy. Vi samlar endast in och använder dina personuppgifter för specifika ändamål som är tydligt angivna vid insamlingstillfället. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Insamling av personuppgifter:

Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig direkt när du interagerar med oss, till exempel genom kontaktformulär, registrering av konto eller vid genomförande av transaktioner. Vi kan även samla in information från tredje parter, under förutsättning att du har gett ditt samtycke eller att det finns en laglig grund för att göra det.

Användning och lagring av personuppgifter:

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, administrera ditt konto, svara på dina förfrågningar och kommunicera med dig. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller enligt tillämplig lagstiftning.

Skydd av personuppgifter:

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring och spridning. Vi utbildar våra anställda och säkerställer att de är medvetna om vikten av att skydda personuppgifterna.

Delning av personuppgifter:

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter i följande fall: a) om du har gett ditt uttryckliga samtycke, b) om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, eller c) om det krävs för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter:

Enligt GDPR har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Du har rätt att begära åtkomst till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter, invända mot behandlingen eller begära att få dina uppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss (se kontaktinformation nedan).

Ändringar i integritetspolicyn:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träder i kraft från och med uppdateringsdatumet. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella ändringar.

Kontakta oss:

Om du har några frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta oss via info@javisst.com . Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem så snart som möjligt.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 23-07-05

Välkommen att höra av dig